Monthly Archives: Wrzesień 2015

Nie wiadomo, jak powstała mowa ludzka

Zwierzęta przekazują sobie wiele informacji za pomocą dźwięków, ale żadnej z tych form komunikacji nie można z mową porównywać. (Nie wyjaśnione jest również gadanie delfinów). Istnieje teoria tłumacząca wytworzenie się u człowieka lepszej zastawki w tchawicy, zamykającej dokładnie powietrze w klatce piersiowej, potrzebą zapewnienia sztywnego oparcia dla ramion. Według innej teorii pierwsze słowa człowieka wywodziły się ze stękania, pomruków i sapania, towarzyszących nieodłącznie niektórym rodzajom pracy fizycznej – każdy z tych dźwięków miał odpowiadać określonemu działaniu. Jak by nie było w przeszłości, obecnie człowiek ma na szczycie tchawicy sprawną krtań. Powietrze nabierane do płuc i wydalane z nich musi przejść przez krtań: mięśnie krtani są normalnie rozluźnione i pozostawiają otwór klinowatego kształtu, mający u mężczyzn 18 mm, u kobiet 13 mm lub mniej długości. Boki owego klina utworzone są przez struny głosowe.

Czytaj dalej

Zmysły – kontynuacja

Ludzie mają typową dla kręgowców parę oczu, chociaż są one przesunięte ku przodowi. Większość kręgowców ma boczne oczy, podobnie jak pierwotnie i człowiek, którego zarodkowe oczy rosną w postaci szypułek i zgrubień z obu stron mózgu. Wygląd przypominający rybę utrzymuje się przez wiele tygodni, mimo to końcowym rezultatem jest dwoje oczu z przodu, zdolnych w dużym stopniu do widzenia dwu- ocznego. Oboje oczu widzi ten sam obiekt równocześnie prawie w całym polu widzenia, stąd zwiększona zdolność określania odległości i oceny szybkości.

Czytaj dalej

Sole mineralne cz. II

Fosfor. Dziecko potrzebuje dziennie 1 g, kobieta ciężarna lub karmiąca 1,9 g, dorosły mężczyzna 1,3 g. Pierwiastek ten może być wykorzystany albo w formie organicznej, na przykład jako składnik białka, albo w nieorganicznej jako składnik soli. Fosfor wykorzystywany jest w kościach, zębacłi, w zawartości tłuszczowej każdej komórki, w enzymach i wielu pośrednich etapach przemiany materii. Znajduje się w większości pokarmów, obfitymi źródłami są mięso, ryby, mleko, ser, jaja, wiele jarzyn i zbóż. Normalnie biorąc, jeśli ktoś je dostatecznie, to otrzymuje dość fosforu.

Czytaj dalej

Rozmieszczenie krwi – kontynuacja

Nigdy nie spotykane w naturze – przynajmniej nie w jakimś godnym uwagi stopniu – wytworzone przez człowieka dodatkowe obciążenie serca wywołane jest przez sztuczne zwiększenie działania normalnej siły ciążenia na układ krążenia. Kiedy człowiek zrywa się rano z łóżka i zmienia położenie poziome na pionowe, serce musi nagle tłoczyć krew ku głowie w górę, zamiast jak przedtem poziomo, co jest połączone ze zwiększonym wysiłkiem. Niekiedy, gdy obciążenie okazuje się zbyt wielkie lub zbyt raptowne, człowiek musi przez chwilę posiedzieć na łóżku, aż minie zawrót głowy. Działanie zwiększonego obciążenia jest dobrze znane pilotom, u których nagłe skręty wywołują przejściową utratę przy tomności, gdyż serce nie może tłoczyć do mózgu krwi wbrew zwiększonej sile ciążenia, przekraczającej kilkakrotnie normalną grawitację. Astronauta narażony jest na ogromne przyspieszenia podczas podróżowania rakietą i musi znosić działanie jeszcze większych sił na swój organizm – i serce. Aby łatwiej je wytrzymać, siedzi lub leży z twarzą zwróconą w kierunku ruchu pojazdu i serce tłoczy krew przede wszystkim w kierunku poziomym. Według ostatniego doniesienia ze Związku Radzieckiego człowiek może być zdolny do zniesienia siły ciążenia 26,5 razy większej od normalnej grawitacji bez utraty przytomności, jeśli jest pochylony pod kątem 80° względem kierunku przyspieszenia. Przy takim przyspieszeniu dziewięćdziesięciokilogramowy człowiek będzie ważyć dwie tony i ćwierć.

Czytaj dalej

W jakim wieku można rozpocząć stosunki seksualne? cz. II

Są również inne przyczyny skłaniające niektórych do powstrzymywania się od współżycia przed ślubem. Jeden z naszych rozmówców, nazwałyśmy go „Charlie”, którym nie kierowały wcale względy religijne, w taki sposób uzasadnił swoje stanowisko:

Czytaj dalej

Krew

Najważniejszym płynem układu krążenia i środkiem transportowym ciała jest krew. Jest nieco cięższa od wody, ma trzykrotnie większą lepkość, składa się w połowie z osocza i w połowie z krwinek i nawet w czasie spoczynku obiega całe ciało raz na minutę. Oparłszy się o zastawki po wyrzuceniu z serca, krew przeciska się przez włośniczki, następnie zostaje zmuszona do przejścia przez żyły i do ponownego rozpoczęcia całego cyklu. Podczas tego burzliwego przepływu rozprowadza niezbędną dla każdej komórki wodę, zabiera z płuc tlen, a dwutlenek węgla przenosi do płuc, doprowadza do komórek składniki odżywcze i odprowadza odpadki, transportuje ciepło z cieplejszych do zimniejszych okolic, rozdziela hormony i zaopatruje w przeciwciała – przeciwdziałające zakażeniom – oraz we własne krwinki białe, a także dostarcza własnego samoczynnego urządzenia zamykającego tam, gdzie zaistnieje potrzeba zablokowania otwartej rany.

Czytaj dalej

Jak czyścić zęby?

Na konferencji dentystycznej w Londynie w r. 1964 prof. R. D. Emslie przedstawił eksperyment przeprowadzony w Sudanie w celu oceny różnych sposobów. Metody przedstawione są kolejno w zależności od skuteczności działania:

Czytaj dalej

Żywność

Można mieć wątpliwości, czy istniał w ogóle czas, kiedy ludzkość żyła w cudownych ogrodach Edenu, zrywając owoc tu i ówdzie: ludzki przewód pokarmowy, być może, nie miał nigdy łatwego życia. Zamiast tego był zapewne poddawany próbom i błędom i musiał stale przyjmować dobre i złe, pożyteczne i szkodliwe. Niezliczeni i nieopiewani bohaterowie przeszłości, jęcząc w bólach, ogłaszali dokoła, że wilcze jagody, lulek czarny, dziki hiacynt, dzwonek, muchomor, tojad mordownik, korzenie tawuły wodnej, korzenie szaleju, owoc cisu, liście bluszczu i świeży zawilec nie nadają się do jedzenia. Inni bohaterowie, po zjedzeniu chciwie chrząstki jakiegoś świeżo’ upolowanego zwierzęcia, wpadli zapewne na pomysł pieczenia lub gotowania żywności w celu zwiększenia jej slrawności. Jeszcze inni, prawdopodobnie, zdali sobie sprawę 7. możliwości zmiękczenia żywności za pomocą duszenia w gorącym tłuszczu.

Czytaj dalej

Rodzaje chorób

Syfilis przed wynalezieniem antybiotyków był przewlekłą, śmiertelną chorobą weneryczną. Zarazki przedostają się z narządów płciowych do mózgu, serca, płuc oraz innych organów, co może doprowadzić do obłąkania, a nawet do śmierci. Obecnie wcześnie wykryty syfilis może być wyleczony antybiotykami.

Czytaj dalej

Układ oddechowy

Najpierw kilka cyfr dotyczących układu oddechowego. Dorosły oddycha około 10 do 14 razy na minutę, a więc każdy oddech trwa 4 do 6 sekund, w ciągu minuty dorosły człowiek pozostając w spoczynku wdycha 4,5 do 8 1 powietrza. Jeśli człowiek zmusi się do ciężkiego wysiłku fizycznego, to jego zapotrzebowanie na powietrze wzrośnie piętnastokrotnie, być może dwudziestokrotnie i będzie wtedy wdychał i wydychał około 90 litrów powietrza na minutę, a więc na każdy oddech pozostanie około jednej sekundy. Niezbędność większej ilości powietrza wynika z nieznacznych zapasów tlenu ciała znajdującego się w spoczynku, W 20 sekund po rozpoczęciu ciężkiej pracy zostają zużyte wszystkie rezerwy, ale zadyszka zaczyna się wyraźnie wcześniej. W czasie oddychania w ciągu normalnej doby potrzeba 15 000 1 powietrza, co odpowiada sześcianowi powietrza o boku około 2,4 m, w ciągu nocy człowiek potrzebuje około jednej trzeciej tej ilości – mieszczącej się w bloku o wymiarach 1,8 m X 1,8 mX 1,5 m. Konieczne jest więc uzupełnianie świeżego powietrza i wiatr, który prawie zawsze dmie w tak wielu sypialniach angielskich, z nadwyżką wyrównuje stosunkowo skromne wymagania oddychania w nocy. W ciągu wszystkich dni i nocy całego życia każdy człowiek zużywa przy oddychaniu fantastyczną ilość powietrza, około 380 000 m3, czyli objętość 2 i pół raza większą niż objętość olbrzymiego sterowca R. 101.

Czytaj dalej