Monthly Archives: Sierpień 2015

Promieniowanie ze źródeł naturalnych

Wiele produktów rozszczepienia uranu jest nieszkodliwych dla człowieka, ponieważ tracą swą radioaktywność albo zbyt prędko, albo zbyt wolno, aby mogły być szkodliwe, tylko niektóre jak stront 90 lub cez 137 są lub mogą być zdecydowanie szkodliwe. Każdy z tych produktów stanowi zaledwie około 6% wagi rozszczepionego uranu, owego jednego kilograma, innymi słowy straszliwa bomba Hiroszimy pozostawiła po sobie w rezultacie rozszczepienia kilkadziesiąt gramów szkodliwego strontu i drugie tyle cezu. Skala świata atomowego jest niewiarygodnie mała.

Czytaj dalej

Wydalanie cz. III

W zasadzie każda z nerek nie jest niczym innym jak zbiorem jednostek filtracyjnych wychwytujących z krwi prawie wszystko, co ma małe wymiary – jak drobiny rozłożonego pożywienia, wodę, odpadki – zaś drugą część narządu stanowi zespół rurek mający za swe główne zadanie wchłonięcie z powrotem do krwi wszystkich potrzebnych składników. (Biurko można porządkować, usuwając wszystko co na nim ieży, a potem układać tylko to, co potrzebne lub też wybierać i wyrzucać przedmioty bezwartościowe, nie ruszając reszty. Nerki stosują pierwszą metodę.) Początkowe wchłanianie płynów i związków chemicznych wynosi około 230 litrów na dobę, czyli ponad 100 razy więcej niż dobowa ilość moczu wynosząca 1,0 do 1,7 litra i dlatego wiele płynów i substancji ‚ stałych musi w ciągu 24 godzin wielokrotnie przechodzić przez nerki. Co więcej, przez nerki przepływa około 1,3 1 krwi na minutę, ilość odpowiadająca mniej więcej 1U wydajności serca w spoczynku, stąd też wiele krwi przechodzi powtórnie przez nerki zaledwie w 5 minut po poprzednim pasażu. Ze 110 ml wody przefiltrowanej przez nerki w ciągu minuty ponad 99% zostaje na powrót wchłonięte do krwi, a mniej niż 1% przechodzi do moczu.

Czytaj dalej

Żywność – kontynuacja

Dawna, względna prostota w odżywianiu się komplikuje się obecnie coraz bardziej. Weźmy jako przykład podany na opakowaniu skład pewnego ciasteczka: „Mąka pszenna, składniki stałe topionego sera Cheddar, olej z nasion bawełny i soi, nietłuszczowe składniki stałe mleka, mąka kukurydziana, zapach sera, sztuczna przyprawa, sól, cukier, jedno i dwugli- cerydy, żółtko jaja, proszek do pieczenia, glutamat jednosodo- wy, hydroksyanizol butylowany, hydroksytoluen butyłowany, nieszkodliwy baTwik, żółć.” Komitet Norm Żywnościowych czuwa stale nad standardowymi przyprawami, mającymi niezbyt przyjemne nazwy: do najczęściej używanych należą Tar- trazine, Ponceau MX, Ponceau 4R, Red JOB i Amaranth. Komitet zalecił ostatnio wycofanie Ponceau 3R ze względu na stwierdzone jego działanie rakotwórcze u szczurów. Ani fałszowanie, ani barwienie żywności nie są niczym nowym, przypomnijmy sobie o szafranie, kurkumie, koszenili i karminie.

Czytaj dalej

W jaki sposób można się przekonać, czy to prawdziwa miłość?

Młodzi ludzie, gdy zaczynają się spotykać, uważają, że są w sobie zakochani, a ponieważ nie zawsze tak bywa, stąd to pytanie. Uczucia nie mogą być ani zmierzone, ani zważone i każdy człowiek te sprawy pojmuje inaczej. Nie ma więc właściwie odpowiedzi na to pytanie. Możemy tyl- ko podzielić się z tobą naszymi niektórymi spostrzeżeniami na ten temat.

Czytaj dalej

Piękność

Chociaż tatuowanie od dawna towarzyszyło karom, większość tych zabiegów dokonuje się zupełnie dobrowolnie: wśród osób szczególnie skłonnych do poddawania się temu zwycza- jowi najwięcej jest ludzi młodych, niedawno powołanych do wojska. Podczas gdy lekarze w Wielkiej Brytanii muszą obecnie uzyskać zgodę rodziców, jeśli chcą wykonać jakiś dobroczynny zastrzyk i mogą zostać oskarżeni o napaść, jeśli takiej zgody sobie nie zapewnili, to człowiek zajmujący się tatuażem może nie obawiając się jakichkolwiek skutków prawnych wstrzykiwać swe nieomal nieśmiertelne drobiny w skórę młodych i starych ludzi. Tatuowanie jest łatwe, polega po prostu na zapuszczeniu jakiegoś nierozpuszczalnego barwnika, jak na przykład czerń węglowa, w skórę – wystarczy na milimetr głęboko. Węgiel jest bardzo trwały, barwniki innych kolorów mogą blednąc, a dowód tatuowania utrzymuje się najdłużej w węzłach chłonnych pachy. Choć dermatolodzy zdecydowanie potępiają ten zwyczaj – nie należy się spodziewać zaniechania tatuowania, jednak przynajmniej wykonywanie tatuażu u nieletnich mogłoby podlegać karze.

Czytaj dalej

Czy można zarazić się AIDS w wyniku seksu oralnego? cz. II

Odpowiedź na drugie pytanie brzmi „nie”. Wbrew powszechnej opinii AIDS to nie jest choroba tylko homoseksualistów i narkomanów. W niektórych częściach świata, na przykład w Afryce, AIDS jest o wiele bardziej rozpowszechniony wśród heteroseksualistów niż wśród homoseksualistów (nawet jeśli w Stanach Zjednoczonych na razie podstawową grupą chorych są homoseksualiści, biseksualiści i narkomani, nie znaczy to wcale, że w przyszłości krąg osób zagrożonych będzie zawężony tylko do tych trzech grup). Eksperci przewidują, że w przyszłości najliczniejszą grupę cho- rych będą stanowić heteroseksualiści, nawet ci, którzy nie są ani narkomanami, ani nie mieli nigdy wykonywanej transfuzji krwi. Dzisiaj być może jest już wiele takich osób zarażonych wirusem AIDS, ale ponieważ pełne objawy występują po długim czasie, obecne dane nie odzwierciedlają aktualnego stanu faktycznego. Dlatego każda osoba prowadząca aktywne życie płciowe powinna wiedzieć, w jaki sposób można uchronić się przed tą chorobą.

Czytaj dalej

Ołyiość i nadwaga

Zbierając to wszystko razem, nikt nie biega, tańczy, jeździ na rowerze czy myśli przez cały dzień i dlatego minimum zapotrzebowania nie wykazuje dużych różnic. Oceny porównawcze dla pracy siedzącej, lekkiej, średniej i ciężkiej pracy fizycznej przyjmują dzienne zapotrzebowanie odpowiednio na co najmniej 2 500, 3 000, 3 500 i 4 000 Kalorii. Jeśli ktoś istotnie biega, tańczy czy jeździ na rowerze przez cały dzień, to jego potrzeby będą znacznie większe: długodystansowe wyścigi rowerowe mogą pochłaniać do 10 000 Kalorii na dobę, nawet niektórzy drwale mogą zjadać i zużywać 8 000 Kalorii dziennie. Przez większą część dwudziestego wieku w krajach zaawansowanych ekonomicznie człowiek jest coraz częściej przewożony do pracy, coraz częściej siedzi przy niej i coraz częściej potrzebuje mniej niż 3 000 Kalorii, choć prawdopodobnie zjada więcej i dlatego ma więcej tłuszczu niż powinien.

Czytaj dalej

Ewolucja żołądka

Ewolucja żołądka rzuca w istocie światło na jego obecną rolą u człowieka. Pierwsza funkcja żołądka, gdy rozwinął się u wczesnych ryb zaopatrzonych w szczęki (najwcześniejsze jyby nie miały szczęk), polegała prawie na pewno na magazynowaniu żywności: szczęki potrafiły pochwycić pożywienie i trzeba było je przechować. Ta‘ki nagle złapany kawał żywności musiał oprócz tego zostać przygotowany, aby główne odcinki przewodu pokarmowego mogły go wykorzystać. Według określenia A. S, Romera dodanie enzymów trawiennych do zasadniczych zadań żołądka, tj. przechowywania i przygotowania pokarmu, było zapewne rezultatem „namysłu filogenetycznego”, Po około 500 000 000 lat od pierwszych, zbiornikowych żołądków wczesnych ryb żołądek człowieka jest nadal przede wszystkim zbiornikiem i miejscem przygotowania, toteż jego częściowy lub całkowity brak najłatwiej obejść przez podawanie przygotowanego pokarmu w niedużych odstępach czasu. Całkowitego usunięcia żołądka dokonywano z powodzeniem nie tylko u ludzi, ale i u różnych zwierząt laboratoryjnych, jak: szczury, psy, świnie i małpy. Oczywiście bez niego gorzej się żyje, lecz z wyjątkiem być może szczurów, dla pozostałych zwierząt żołądek nie jest niezbędny.

Czytaj dalej

Wątroba cz. II

Czy pęcherzyk żółciowy jest obecny, czy nie, żółć jest zawsze potrzebna. Ludzka żółć nie zawiera enzymów trawiennych, wytwarzana jest w ilości ponad pół litra na dobę, z czego pęcherzyk może przyjąć zaledwie jedną dziesiątą. W żółci są niektóre substancje wspomagające trawienie, jak również i szereg odpadków. Obserwowane tylko u człowieka i zwierząt domowych kamienie żółciowe są przeważnie utworzone z cholesterolu, tłuszczu popularnie oskarżanego o udział w niedomodze i chorobach krążenia krwi. Według obliczeń około jedna czwarta kobiet i jedna dziesiąta mężczyzn przed osiągnięciem sześćdziesiątego roku życia ma kamienie żółciowe. Stara definicja prawdopodobnych ofiar brzmi „fair, fat and forty” (o jasnej cerze, otyły i czterdziestoletni – przyp. tłum.), a dolegliwości są jeszcze starsze niż definicja, gdyż były notowane w najdawniejszych zapiskach medycznych. W pęcherzyku może być jeden kamyk, nawet do wielkości jaja kurzego, lub też może być do kilkuset drobnych ziarenek. Nie ma sposobu rozpuszczenia kamyków, a prawie wszystkie operacje usunięcia kamyków połączone są z równoczesnym usunięciem pęcherzyka żółciowego.

Czytaj dalej

Przeciętna konsumpcja białek w Wielkiej Brytanii na osobę

Krótko mówiąc, białka są skomplikowane, ale dla nas nie to jest istotne, dla naszej diety istotne są aminokwasy protein (razem z zawartymi w nich azotem i siarką). Trawienie rozbija duże cząsteczki na aminokwasy i z nich ciało tworzy własne duże cząsteczki albuminy, hemoglobiny, nukleoprotein, enzymów, kolagenów i keratyn. Jak można oczekiwać, białka zwierzęce po strawieniu odpowiadają lepiej potrzebom człowieka niż białka roślinne: normalna dieta człowieka zawiera jedne i drugie po trosze.

Czytaj dalej