Monthly Archives: Lipiec 2015

Kości u każdego człowieka

W środku ubiegłego stulecia, około 100 lat temu, upust krwi szybko wyszedł z mody i został oddzielony od medycznej rewolucji przetaczania krwi zaledwie przez parę dziesiątków lat. Zupełne odwrócenie praktyki – od wytaczania do przetaczania – było niezwykle raptowne i niezwykle pożądane.

Czytaj dalej

Związek między marzeniami sennymi a ruchami oczu

I tym razem zdumienie budzi prostota odkrycia. Pod koniec 1930 r. E, Jacobson zwrócił uwagę na związek pomiędzy marzeniami sennymi a ruchami oczu. Nieco później Nathaniel Kleitman, Bill Dement, Eugene Aserinsky i inni naukowcy z Chicago zajęli się eksperymentami na ten temat. Ludzie obudzeni w czasie drgań oczu mogli z reguły opowiadać, co im się śniło, podczas gdy obudzeni w czasie snu ortodoksyjnego mieli duże trudności z przypomnieniem sobie jakichkolwiek szczegółów. Z tego drugiego okresu pamięta się zaledwie jakieś prymitywne echa minionego dnia, niepodobne do owych pieprznych, fascynujących, obfitujących w wydarzenia, niekonsekwentnych, wrogich i nikczemnych sekwencji, charakterystycznych dla świata snów. Jeśli pomyśleć, ileż to godzin ludzie spędzili na obserwacji śpiących kobiet czy innych osób, to dziwne się wydaje tak późne zainteresowanie się nauki owymi nagłymi ruchami oczu, nie mówiąc już o skojarzeniu ich z marzeniami sennymi.

Czytaj dalej

Stężenie opadów radioaktywnych

Od wejścia w życie zakazu próbne eksplozje nuklearne w atmosferze przeprowadzały tylko Francja i Chiny, a ilość prób była na szczęście niewielka. Opady radioaktywne stały się poważnym problemem po raz pierwszy po amerykańskich próbach jądrowych w r. 1954 (określenie Sali out wymyślono już w r. 1945), opadają one nadal i będą w dalszym ciągu opadać w większych ilościach przez wiele lat. Opady zwróciły w większym stopniu uwagę świata na niebezpieczeństwo związane z podwyższeniem poziomu radioaktywności niż początkowo promienie Roentgena, a później masakra w Japonii. Mimo to, nawet w najgorszym okresie, narażenie przeciętnego człowieka na promieniowanie w następstwie opadów było zawsze mniejsze od ilości promieni otrzymywanej przy okazji badań radiologicznych ze wskazań lekarskich, Z kolei ilość promieniowania aplikowana przez aparaty rentgenowskie była średnio biorąc zawsze niższa niż niemożliwe do uniknięcia promieniowanie ze źródeł naturalnych, z przestrzeni kosmicznej, ze skał, z ziemi, na działanie którego jesteśmy wszyscy wystawieni. Opady radioaktywne wywołują przeraźliwy alarm, ale okazały się mniej alarmujące niż pierwotnie przypuszczano.

Czytaj dalej

W jaki sposób można zarazić się AIDS? cz. II

Jeśli więc nie miałeś kontaktów seksualnych, nie używałeś narkotyków, nie przetaczano ci krwi, to na pewno nie zaraziłeś się AIDS. Ale nawet jeśli prowadzisz aktywne życie płciowe, istnieją sposoby zabezpieczenia się przed tą chorobą. Niezależnie od wszystkiego niech strach nie powstrzymuje cię przed poznaniem faktów.

Czytaj dalej

Istnieje wiele wad wzroku

Ślepota nocna (nycia/opiaj może być wywołana przez choroby, przyczyny dziedziczne, niedożywienie, nadmiar światła lub przez niedobór witaminy A. Ślepota dzienna (hemeialopia) może być następstwem choroby lub dziedziczności, Pierwsza wada charakteryzuje się wyraźną niemożnością przystosowania się do słabego oświetlenia: normalne oko potrafi w ciągu godziny przebywania w ciemności zwiększyć swą wrażliwość na światło około 75 000 razy. Ślepota dzienna polega na normalnym widzeniu przy słabym oświetleniu i gorszym widzeniu przy dobrym świetle. Istnieją jeszcze inne wady, ale najważniejsze z nich to ślepota na barwy, wady nastawienia na ostrość i zwykła ślepota.

Czytaj dalej

Ucho środkowe

Ucho środkowe jest interesujące ze względu na prostą metodę wzmacniania, a także ze względu na ciekawe pochodzenie. Ewolucyjny proces korzystania z odziedziczonych elementów i przekształcania ich odpowiednio do nowych potrzeb jest ciągły. Płetwy stabilizując się stały się nogami, a później dwie z tych nóg stały się rękami. Podobnie pęcherze powietrzne ryb, urządzenie służące do zapobiegania opadaniu w wodzie, zamieniło się u zwierząt lądowych w płuca, czyli w urządzenie oddechowe. W taki sam sposób skrzela ryb (używane do oddychania) stały się elementami stawów szczękowych u płazów (służące podczas jedzenia), a następnie przekształciły się w kostki słuchowe ucha środkowego (używane do słuchania).

Czytaj dalej

Metody regulacji poczęć

– Większość metod antykoncepcyjnych polega głównie na tym, by:

– nie dopuścić do owulacji,

– zapobiegać zapłodnieniu dojrzałego jajeczka,

Czytaj dalej

Trzustka i śledziona

Oba te narządy wymienia się nierzadko jednym tchem, gdyż leżą bardzo blisko siebie, są podobnej wielkości i oba znajdują się w jamie brzusznej, ale poza tym podobne są do siebie jak kreda do sera. Jeden z nich nie jest dobrze zbadany i nie jest konieczny do życia, drugi ma dwa różne zadania, oba dobrze zbadane i oba niezbędne dla normalnego życia: żaden chirurg nie usunie trzustki bez pilnego powodu, a życie bez niej wymaga dokładnego nadzoru, Oba narządy mają podobną wagę (trzustka 85 g, śledziona 140 g), w czasie chorób zakaźnych i innych śledziona może powiększyć się do 9 kg. Trzustka jest gruczołem, śledziona nie, są więc one bardzo różniącymi się od siebie sąsiadami.

Czytaj dalej

Obraz zaopatrzenia świata w żywność

Jednym z największych zwycięstw w drugiej wojnie światowej było zapewnienie dostatecznego wyżywienia ludności brytyjskiej i rozdział zaopatrzenia w żywność, z medycznego punktu widzenia, korzystniejszy niż dzisiejszy nadmiar. Racjo- nowanie żywności rozpoczęło się w styczniu 1940 r. i w 18 miesięcy później, w najtrudniejszym okresie przydział tygodniowy dla każdej dorosłej osoby cywilnej wynosił 113 g bekonu lub szynki, 227 g cukru, 56 g herbaty, 227 g tłuszczu (z czego masła tylko 56 g), 56 g dżemu, 28 g sera i mięsa za jednego szylinga. Rachunki za żywność były przy tym także niskie: zaopatrzenie tygodniowe, włączając koszt mięsa, kosztowało 2 szylingi 7 pensów. Dodatkowo zapewniono ograni- czone zaopatrzenie w mleko (z pierwszeństwem dla dzieci i kobiet w ciąży), mniej więcej jedno jajko na tydzień oraz konserwy mięsne i rybne: te pożądane dodatki włączone były w punktowy system racjonowania, pozwalający każdemu na wybór podług swego upodobania, jeśli były one do nabycia w miejscu zarejestrowania karty. Niemniej, wielu dietetyków życzyłoby sobie redukcji zasobów żywności do poziomu, jakim dysponowała Wielka Brytania w czasie wojny, gdyby taka narodowa abstynencja drogą wymuszenia była do przeprowadzenia.

Czytaj dalej

Płód ma z pewnością ustalony rytm snu i jawy zanim się urodzi

Noworodek spędza połowę swoich 16 godzin snu (czasem więcej, czasem mniej) na marzeniach sennych, a drugą połowę we śnie ortodoksyjnym. W czasie dzieciństwa czas marzeń sennych spada do 30-40% całkowitej ilości snu, aby w okresie dojrzałości stanowić już tylko 20%. Ponieważ u wcześniaków marzenia senne stanowią jeszcze większy procent snu – przypuszcza się, że płód śpi dłużej niż noworodek i jeszcze większą część snu zajmują mu marzenia senne. Trudno sobie wyobrazić, a jeszcze trudniej udowodnić, że dziecko w macicy ma marzenia senne, toteż lepiej przyjąć, że jest to typ snu, któremu w przyszłości towarzyszyć będą marzenia senne.

Czytaj dalej