Monthly Archives: Styczeń 1970

Kazirodztwo i seksualne molestowanie dzieci cz. II

Czasem dziecku, które padło ofiarą kazirodztwa lub było molestowane, niezwykle trudno jest o tym mówić. Bywa, że osoba popełniwszy przestępstwo wymusza na ofierze obietnicę zachowania wszystkiego w tajemnicy. Są jednak takie obietnice i sekrety, których nie wolno zatrzymywać dla siebie, a seksualne przestępstwo jest niewątpliwie jednym z nich. Czasem dziecku, które padło ofiarą, wydaje się, że w jakiś sposób zawiniło, oskarża samo siebie, że nie zdołało uniknąć takiej sytuacji, i wtedy trudno mu o tym opowiadać. Lecz to nieprawda. Winę za przestępstwo ponosi zawsze ten, kto jest starszy. Nigdy nie obciąża się winą ofiary Niekiedy dzieci nie wyjawiają prawdy w strachu przed sprawcą. Policja łub inne władze powinny zapewnić im całkowitą ochronę.

Czytaj dalej

Oddychanie ma różne osobliwości

Od czasu do czasu zdarza się przypadek nie ustępującej czkawki. Kelnerka z Atlanty, Lucy McDonald dostała czkawki w r. 1963 i miała ją nadal w r. 1965. Oczywiście próbowała wszystkich starych sposobów w liczbie około dwu tysięcy i była u ponad stu lekarzy, aż wreszcie po milionach czknięć od pierwszego ataku, straciwszy 18 kg, stale oszołomiona środkami uspokajającymi i pozbawiona możliwości zarabiania na utrzymanie swych trojga dzieci, zdecydowała się na zabieg chirurgiczny. Zatruto jej prawy nerw przeponowy i czkawka natychmiast ustąpiła – dokonano więc zmiażdżenia nerwu i czkawka nie powróciła nawet po ustaniu działania lekarstwa. Rezultat – wyleczenie. Koszt – utrata jednej czwartej pojemności oddechowej w następstwie zniszczenia nerwu. Zakończenie – zupełnie pomyślne, gdyż u normalnego człowieka pojemność oddechowa przekracza potrzeby dla normalnego życia. Człowiek może bardzo długo żyć zaledwie z jedną piątą płuc.

Czytaj dalej

Niesystematyczna klasyfikacja witamin

Oprócz człowieka prawdopodobnie i zwierzęta potrzebują witamin, witaminy o dość podobnym do naszych składzie chemicznym konieczne są nawet najmniejszym mikroorganizmom. Oczywiście subtelności dietetyczne 99°/o świata zwierzęcego nie są dokładnie opracowane, ale z tego, co dokonano, prawdopodobne wydaje się, że witamin potrzebują wszystkie zwierzęta, że potrzeby są bardzo różnorodne i że niektóre zwierzęta potrafią te substancje wytwarzać dla siebie. Naturalnie skoro tylko organizm może wyprodukować witaminę, substancja ta przestaje być witaminą i staje się jedną więcej skomplikowaną cząsteczką organiczną wytwarzaną w ramach jego biochemii. Gdyby niektóre zwierzęta i rośliny nie mogły wytwarzać witamin dla innych, to naturalne źródła szybko zostałyby wyczerpane. Witaminy są tym, czego dane stworzenie nie może wyprodukować i co może normalnie znaleźć w pokarmach. Awitaminozy zaczynają ujawniać się na różne nieprzyjemne sposoby dopiero wtedy, kiedy dieta w znacznym stopniu odbiega od normy, jak na przykład w obozach koncentracyjnych, w czasie długich podróży morskich, czy też w następstwie spożywania ryżu łuszczonego.

Czytaj dalej

Oko człowieka cz. II

Okrągły otwór znajdujący się w obrębie tęczówki nieco bliżej strony nosowej nazywa się źrenicą (po łacinie pupilla, podobno ze względu na to, że malutki obraz obserwatora widoczny w źrenicy drugiego człowieka wygląda jak mała dziewczynka). Źrenica zarówno wtedy, kiedy jest rozszerzo- . na, a także kiedy jest zwężona, ma u ludzi kształt okrągły: natomiast u zwierząt jest zwykle okrągła, tylko kiedy się rozszerza. W stanie skurczu ma ona u zwierząt różne kształty, z koła może zamieniać się w szparkę lub nawet przyjmować kształt hantli. Wiele zwierząt, jak niższe ssaki i ptaki, może rozszerzać i kurczyć źrenicę jednego oka, u człowieka obie zachowują się jednakowo, także podczas zamknięcia jednej powieki. Normalna źrenica człowieka ma pomiędzy 2,5 a 4 mm średnicy, ale w krańcowych przypadkach stwierdzano zarówno 1,5, jak i 8 mm. Na wielkość źrenic ma wpływ przede wszystkim natężenie światła i odległość przedmiotu, powodem rozszerzenia może być także strach, zainteresowanie i wiele stanów emocjonalnych. Piękna dziewczyna może wywołać u mężczyzny rozszerzenie źrenic o około 30°/o, zaś mężczyźni nieświadomie wolą fotografie kobiet, na których źrenice zostały powiększone za pomocą retuszu. (W końcu to nic nowego. Dla osiągnięcia tego efektu od dawna używano belladony – nazwa tego lekarstwa znaczy – piękna kobieta.)

Czytaj dalej